Zwrot zamówienia

Klient ma prawo odstąpić od od Umowy zakupu towaru w sklepie internetowym STETOSKOP.PL w terminie 14 dni bez konieczności podawania przyczyny swojej decyzji. Termin ten obowiązuje od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik, wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towaru - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy.

Skorzystanie z prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży jest możliwe, o ile Klient poinformuje STETOSKOP.PL o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy. Musi to wykonać składając jednoznaczne, PISEMNE OŚWIADCZENIE na adres poczty elektronicznej : biuro@stetoskop.pl lub wysyłając to pismo pocztą tradycyjną na adres:

Sklep Internetowy STETOSKOP.PL

00-519 Warszawa ul.Wspólna 27a

Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy zamieszczonego na stronie www.stetoskop.pl, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy wystarczy wysłać w/w informację przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

W wyniku decyzji Klienta o odstąpieniu od Umowy, STETOSKOP.PL zobowiązany jest do zwrotu wszelkich kosztów związanych z zakupem i dostarczeniem rzeczy do Klienta w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym został poinformowany o decyzji Klienta. Koszt dostarczenia zwracany jest w wysokości nie większej niż koszt wysyłki jaki poniósł STETOSKOP.PL dostarczając towar do Klienta.

Zwrot płatności dokonywany jest w sposób analogiczny do sposobu płatności jakiego dokonał Klient płacąc za zamówiony towar, chyba że w wyniku porozumienia ustalono inny sposób.

STETOSKOP.PL ma prawo wstrzymać dokonanie zwrotu płatności do czasu otrzymania zwrotu rzeczy lub wiarygodnego dowodu, że zwrot taki nastąpił. Zwrot towaru przez Klienta dokonywany jest na adres:

Sklep Internetowy STETOSKOP.PL

00-519 Warszawa ul.Wspólna 27a

Zwrot towaru musi być dokonany nie później niż w terminie 14 dni od momentu, gdy Klient oświadczył wolę zwrotu towaru. Koszt zwrotnej wysyłki rzeczy ponosi Klient. Jeżeli zwrócony towar wykaże cechy wykorzystania go w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia jego cech i funkcjonowania, STETOSKOP.PL ma prawo do zwrotu od Klienta stosownych kosztów zmniejszenia wartości rzeczy.