Płatność i ceny

Podawane w Sklepie STETOSKOP.PL ceny towarów są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich. Stawka podatku VAT dla zarejestrowanych w URPLWMiPB wyrobów medycznych wynosi aktualnie 8%.

Klient detaliczny i hurtowy ma możliwość zapłaty za zamówiony towar w następujący sposób:

1.   przelewem na numer konta bankowego:

Bank Zachodni WBK:  66 1500 1126 1211 2007 9708 0000

Dane do przelewu:

PPH STETOSKOP.PL 99-420 Łyszkowice, Daniek 2

W tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia oraz imię i nazwisko osoby (nazwa firmy) składającej zamówienie.

b. płatnością w systemie PayU.pl (systemy bezpiecznych i błyskawicznych płatności elektronicznych);

c.  kurierowi przy dostawie "za pobraniem"

 

Klient detaliczny zobowiązany jest opłacić zakupiony towar/towary w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.

4.     Klient hurtowy winien opłacić zakupiony towar/towary w terminie:

a. przy pierwszych dwóch zamówieniach hurtowych – w formie przedpłaty za towar

b.  od 3 zamówienia – STETOSKOP.PL wystawi fakturę z opóźnionym terminem płatności 14 dni, jeśli wcześniejsze faktury były opłacane terminowo.