TESTY AKUSTYCZNE

Producenci wspierają swoje materiały reklamowe publikując wyniki badań akustycznych, często w postaci wykresów graficznych z których wyciąga się wnioski, że promowany sprzęt jest coraz doskonalszy. Nie ma jednak normy technicznej, która jednoznacznie wskazywałaby procedurę takiego badania. Trudno więc o obiektywne porównanie sprzętu. Dla lekarza, który jest adresatem tych informacji materiały te wydają się mało zrozumiałe i są w rezultacie ignorowane. Do oceny zastosowanej metody badawczej i interpretacji wyników potrzebna jest specjalistyczna wiedza.

Dopóki nie zostaną wprowadzone normy dotyczące sposobu badania najbardziej wiarygodną metodą porównania i oceny różnych stetoskopów będzie ich testowanie przez doświadczone ucho lekarza, który posiada stosowne umiejętności i dysponuje doświadczeniem. Podobnie jak w ocenie jakości instrumentu muzycznego, metody naukowe są tutaj mniej przekonywujące niż ocena praktyka, który doskonale wie czego oczekuje od instrumentu (w tym przypadku diagnostycznego).

Nie oznacza to jednak rezygnacji z tych metod w działaniach producenta. Właśnie tutaj wprowadzenie metody obiektywnej oceny konkretnych rozwiązań konstrukcyjnych znajduje największy sens. Dobór kształtu głowicy, średnic i kształtu kanałów, rodzaju membrany, drenu akustycznego i szeregu innych detali poprzez badania porównawcze przy użyciu specjalistycznego stanowiska pomiarowego umożliwia doskonalenie produktu.