OFERTA RYNKOWA

PRODUCENCI STETOSKOPÓW

Od dawna, w segmencie profesjonalnych stetoskopów akustycznych liderem sprzedaży jest marka Littmann, 3M (Minneeapolis MN). Z innych firm, mających lokalizację w USA, znane marki w tym segmencie reprezentowane są przez American Diagnostic Corporation ADC ( Happauge NY) oraz Welch Allyn (Skaneateles NY). Siedziba azjatyckich największych producentów znajduje się na Taiwanie. Dominują tam dwie firmy Spirit i Tytan. Zagłębiem produkcyjnym są Chiny, ale trudno wskazać samodzielną, chińską markę o utrwalonej pozycji rynkowej. Podobna sytuacja jest w Indiach. W Europie najbardziej znaczące marki oferujące stetoskopy akustyczne znajdują się na terenie Niemiec. Są to firmy Rister, Erka oraz Heine.

Polska przez wiele lat była siedzibą silnej grupy producentów stetoskopów z potężnym udziałem w produkcji światowej. Dość wspomnieć, że produkcja polskich firm pod koniec lat osiemdziesiątych, sięgała blisko 1 mln. sztuk stetoskopów rocznie. Dzisiaj ta liczba wydaje się kompletnie abstrakcyjna. Zmiany rynkowe, swoboda importowa, silna konkurencja to zjawiska, które w znacznym stopniu ograniczyły zapotrzebowanie na rodzime produkty. W roku 2016 aktywność produkcyjną zachowują dwie polskie firmy: STETOSKOP.PL oraz ECOMED. Są to firmy rodzinne podtrzymujące tradycję produkcji polskich stetoskopów akustycznych bardzo wysokiej jakości. Zawdzięczamy to pracy wybitnych polskich fachowców, którzy już odeszli lecz ich dorobek i doświadczenia pozostały.

SPRZEDAŻ STETOSKOPÓW

Stetoskopy sprzedawane są bezpośrednio przez producenta lub poprzez sieć dystrybutorów. Dystrybutor może reprezentować wyłącznie daną markę lub oferować produkty od różnych dostawców. Dla zaopatrzenia osobistego internet staje się najważniejszym źródłem zakupu, głównie z powodu łatwego i szerokiego dostępu do oferty oraz wygody zakupu.

Głównymi nabywcami stetoskopów są lekarze, studenci uniwersytetów medycznych, weterynarze, ratownicy medyczni, personel medyczny. Indywidualny zakup zwykle wiąże się z wyższymi wymaganiami wobec nabywanego sprzętu. Znaczenie ma dobra akustyka, trwałość, wygoda użytkowania i wygląd sprzętu. Wszystkie te cechy powinny współgrać z rozsądną ceną stetoskopu. Stetoskopy nabywane przez służby zaopatrzenia szpitalnego wybierane są głównie ze względu na niską cenę.

Stetoskopy elektroniczne stanowią odrębny segment produktowy. Dają one możliwość precyzyjnego osłuchiwania pacjenta lecz mają szereg cech negatywnych. Na chwilę obecną stanowią one margines sprzedaży, z którym wiąże się nadzieje na środowiskową akceptację w przyszłości.

GLOBALNE ZMIANY

Dzisiejsze powiązania produkcyjno-montażowo-handlowe są niezwykle skomplikowane i dla zwykłego konsumenta praktycznie nieczytelne. Dzisiaj większość znanych marek europejskich funkcjonuje w ten sposób, że zespół handlowców sprzedaje produkt w całości lub w podstawowych częściach zamówiony w tych rejonach świata, gdzie produkcja jest najtańsza. Pozyskuje się w ten sposób wyroby w cenie nieosiągalnie niskiej dla miejscowych źródeł, dodaje odpowiednio wysoką marżę i sprzedaje je za tzw. konkurencyjną cenę. Firma taka, dziedzicząc prawo do posługiwania się uznaną przez lata rodzimą marką, wykorzystuje wypracowane wcześniej powiązania handlowe. Brak polityki europejskiej w odniesieniu do miejscowych rynków i rozszerzenie konkurencji do skali rynku światowego prowadzi do naturalnego upadku drobnego przemysłu w krajach wysoko rozwiniętych. Koszty produkcji są tam znacznie wyższe a przecież podstawowym kryterium wyboru artykułu kupowanego przez klienta staje się niska cena.

Na rynku Unii Europejskiej wprowadza się różne regulacje urzędowe wobec producentów, które zmierzają do ścisłej kontroli procesu wprowadzanie wyrobów do obrotu. Forsuje się również proekologiczne zmiany i obostrzenia przepisów związanych z produkcją przemysłową, których skutkiem jest wzrost kosztów produkcji. Jednocześnie system rozbudowanej administracji wydaje się mało skuteczny w egzekwowaniu podobnych warunków wobec wyrobów importowanych na teren UE. Sytuacja taka skutkuje upadkiem uznanych marek europejskich lub ich przejściowym funkcjonowaniem w roli handlowych pośredników wprowadzających na swoje rynki wyroby przemysłu głównie z terenu Azji. Zadziwiająco szybki rozwój gospodarczy tych krajów jest proporcjonalny do upośledzenia przemysłowego krajów uznanych do niedawna za wysoko rozwinięte.